Standaard pagina

OVERHEID EN HET GERECHT

Politiek

Aruba is een van de vier landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De overige drie landen zijn Nederland, Curaçao en Sint-Maarten. Daarnaast zijn Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere gemeentes van Nederland.

Regering

Aruba is een parlementaire constitutionele monarchie. De regering bestaat uit de Koning als staatshoofd (vertegenwoordigd door de gouverneur) en het Arubaanse kabinet (de raad van ministers tezamen). Daarnaast bestaat er nog een Gevolmachtigde minister die in Nederland zetelt: het Arubahuis.

Gouverneur

F.J. Refunjol is thans (2011) de gouverneur en vertegenwoordigd Koningin Beatrix, het staatshoofd van Aruba. De gouverneur is aangewezen voor een termijn van zes jaar.

Kabinet

Het kabinet van Aruba bestaat uit de raad van ministers tezamen: opgebouwd uit zes ministers en de minister-president. De samenstelling van het kabinet na de verkiezingen van 25 september 2009 ziet er als volgt uit:

 

functie

Dhr. mr. M.G. Eman

Minister-president

Dhr. O.B. Sevinger

Minister voor Integratie, Infrastructuur en Milieu

Dhr. ing. O.E. Oduber

Minister van Financiën, Communicatie en Nutsbedrijven

Dhr. mr. Drs. A. Dowers

Minister van Justitie en Onderwijs

Mw. M.J. Hooyboer-Winklaar

Minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur

Dhr. R.W.M. Visser

Minister van Volksgezondheid en Sport

Dhr. E.B. Abath

Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland

Mw. mr. N. Hoevertsz

Secretaris Ministerraad


Arubahuis

Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland. Aan het hoofd van het Arubahuis staat de Gevolmachtigde minister.

Het Arubahuis heeft verschillende taken. Enerzijds behartigt het Arubahuis de belangen van Aruba in Nederland en verleent het steun aan Arubanen. Anderzijds behartigt het Arubahuis de belangen van Aruba bij de Europese Unie.

De huidige (2011) Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland is de heer E.B. Abath.

Minister-president

De huidige (2011) minister-president (premier) van Aruba is de christendemocraat Mike Eman. Mike Eman is tevens de leider van de Arubaanse Volkspartij (AVP). Sinds de Status Aparte van Aruba op 1 januari 1986 heeft het Caribische eiland drie verschillende minister-presidenten (premiers) gekend.

 

ambtsperiode

Mike Eman

2009-

Nelson Oduber

2001-2009

Henny Eman

1994-2001

Nelson Oduber

1989-1994

Henny Eman

1986-1989


Parlement

De Staten van Aruba zijn het eenkamerige parlement van Aruba en vertegenwoordigen het gehele Arubaanse volk. De Staten van Aruba bestaat uit 21 zetels. De samenstelling van de Staten van Aruba na de verkiezingen van 25 september 2009 ziet er als volgt uit:

 

politieke partij

Mw. C.N. Velasquez

AVP

Mw. L.T. Kemp-Westerhof

AVP

Mw. L.C. Varlack

AVP

Dhr. P.F.T. Croes

AVP

Dhr. C.G. Dammers

AVP

Dhr. G.R. Herdé

AVP

Dhr. A.F. Tromp

AVP

Dhr. A.M. Sneek

AVP

Dhr. D.R. Rasmijn

AVP

Dhr. R.A. Lee

AVP

Dhr. M.A. Tromp

AVP

Dhr. J.D.E. Yrausquin

AVP

Mw. E.C. Wever-Croes

MEP

Mw. X.J. Ruiz-Maduro

MEP

Dhr. E. Briesen

MEP

Dhr. J.E. Thijsen

MEP

Dhr. dr. M.J. Kelly

MEP

Mw. M.J. Lopez-Tromp

Onafhankelijk

Mw. M. Wyatt-Ras

Onafhankelijk

Dhr. C.A.S.D. Wever

Onafhankelijk

Dhr. A.C.G. Bikker

PDR


Politieke partijen

Op Aruba zijn verschillende politieke partijen actief. Tijdens iedere verkiezing verschijnen er weer nieuwe politieke groeperingen met frisse ideeën en plannen ten tonele op het Caribische eiland.

Arubaanse Volkspartij (AVP)

Accion Democratico Nacional (ADN)

Movimiento Electoral di Puebleo (MEP)

Movimiento Patriotico Arubano (MPA)

Organisacion Liberal Arubano (OLA)

Partido Patriotico di Aruba (PPA)

Partido Democratico Arubano (PDA)

Partido Democracia Real (PDR)

RED Democratico (RED)

Union Nacional Arubano (UNA)


De familie Eman

De familie Eman heeft altijd een grote rol in de Arubaanse politiek gespeeld en is heden ten dage nog sterk met de politiek op Aruba verbonden.

Henny Eman: stichter van de Arubaanse Volkspartij (AVP) in 1942.

Shon A. Eman: pleitbezorger van de Status Aparte voor Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba verwierf de Status Aparte op 1 januari 1986. Shon A. Eman was een zoon van Henny Eman.

Jan Hendrik Albert ‘Henny’ Eman: was de eerste minister-president (premier) van Aruba op 1 januari 1986. Jan Hendrik Albert ‘Henny’ Eman was een zoon van Shon A. Eman.

Mike Eman: de huidige minister-president (premier) van Aruba. Mike Eman is een broer van Jan Hendrik Albert ‘Henny’ Eman.

 

Ministeries

Ministerie van Algemene zaken

Ministerie van Justitie en Onderwijs

Ministerie voor Integratie, Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie

Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur

Ministerie van Volksgezondheid en Sport

Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid


Ministerie van Algemene zaken

Archivo Nacional Aruba (ANA)

Algemene Rekenkamer Aruba (ARA)

Bureau Interne Stand en Bevolkingsregister (BBSB)

Bureau Interne Diensten (BID)

Bureau Rampenbestrijding (BRB)

Bureau Voorlichting (BUVO)

Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB)

Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA)

Departamento di Rescurso Humano (DRH)

Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland (GEVMNL)

Gevolmachtigde Minister van Aruba in de Verenigde Staten (GEVMVS)

Hulpbestuurskantoor Noord (HBK-N)

Hulpbestuurskantoor Paradera (HBK-P)

Hulpbestuurskantoor Santa Cruz (HBK-SC)

Hulpbestuurskantoor Savaneta (HBK-Sav)

Hulpbestuurskantoor San Nicolaas (HBK-SN)

Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (KWCARIB)


Ministerie van Justitie en Onderwijs

Bezwaar Adviescommissie LAR (BAC)

Biblioteca Nacional Aruba (BNA)

Bureau Traimerdia

Cuerpo Especial Arubano (CEA)

Centro di Informacion y Documentacion pa Innovador (CIDI)

Departamento di Asuntonan di Casino (Casinowezen) (DAC)

Directie Onderwijs (DONDW)

Dienst Technische Inspectie (DTI)

Directie Voogdijraad (DVR)

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Gerecht In Eerste Aanleg (GEA)

Instituto Alarma y Seguridad Aruba (IASA)

Inspectie Onderwijs

Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Korps Brandweer Aruba (KBA)

Korrectie Instituut Aruba (KIA)

Korps Politie Aruba (KPA)

Landsrecherche (LR)

Openbaar Ministerie (OM)

Openbaar Onderwijs

Universiteit van Aruba (UVA)


Ministerie voor Integratie, Infrastructuur en Milieu

Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS)

Directie Infrastructuur en Planning (DIP)

Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV)

Dienst Openbare Werken (DOW)

Fundacion Cas Pa Comunidad Arubano (FCCA)

Inspectie voor Milieu (IVM)

Serlimar (SERL)


Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie

Aruba Ports Authority N.V. (APA)

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA)

Centrale Accountantsdienst (CAD)

Centrale Bank van Aruba (CBA)

Directie Financiën (DFIN)

Directie Belastingen (DIRBEL)

Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Douane)

Directie Telecommunicatie Zaken (DTZ)

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

Servicio di Impuesto (SIAD)


Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur

Bureau Huur en Consumentenbescherming (BHC)

Bureau Intelectueel Eigendom (BIE)

Bureau Sostenemi

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Cas di Cultura / Stichting Schouwburg Aruba (Cdc / SSA)

Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba)

Centro pa Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM)

Directie Cultuur Aruba (DCA)

Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI)

Directie Sociale Zaken (DSZ)

Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario (FDEC)

Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA)

High Commissioner Aruba Financial Center (HCFC)

Museo Arqueologico Arubano / Archelogisch Museum Aruba (MAA / AMA)

Museo Historico Arubano / Historisch Museum Aruba (MHA / HMA)

Monumenten Bureau Aruba (MonBur)

Stichting Monumenten Fonds Aruba (SMFA)

Scol di Musica Rufo Wever / Arubaanse Muziekschool (SMRW / AMS)

Nationale ‘United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’ Commissie Aruba (UNESCO)

Union di Organisacionnan Cultural Arubano (UNOCA)

Volkskredietbank


Ministerie van Volksgezondheid en Sport

Aruba Sport Unie (ASU)

Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)

Coördinatiebureau Drugsbestrijding (CBD)

Centro Medico Rudy Engelbrecht (CMRE)

Comite Olimpico Arubano (COA)

Dienst besmettelijke ziekten (DBZ)

Directie Volksgezondheid (DVGH)

Fundacion Arubano Maneho di Facilidad Deportivo (FAMFD)

Fundacion Facilidadnan Deportivo Frans Figaroa

Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB)

Instituto pa Deporte, Educacion Fisico y Recreacion (IDEFRE)

Inspectie voor Geneesmiddelen (IVG)

Landslaboratorium (LAB)

Fundacion Lotto pa Deporte (Lotto)

Stichting Koninkrijksspelen Aruba (SKA)

Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD)

Sport Subsidie Commissie (SportSubCom)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Veterinaire Dienst (VET)


Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid

Aruba Airport Authority (AAA)

Aruba Tourism Authority (ATA)

BLB (Bureau Landsbemiddelaar)

Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)

Department of Civil Aviation Aruba (DCA)

Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen / Santa Rosa

Dienst Openbaar Personen Vervoer (DOPV)

Departmento di Progreso Laboral (DPL)

Directie Scheepvaart (DSV)

Ensenansa Pa Empleo (EPE)

Fundacion Centro di Pesca Hadicurari (Hadicuari)

Departamento Meteorologico Aruba (DMA)

Onder de overheid van Aruba ressorteren zeven verschillende ministeries. Deze ministeries herbergen departementen, stichtingen, directies, diensten en bureaus waar in duizenden ambtenaren werkzaam zijn. Daarmee is de Arubaanse overheid een van de grootste werkverschaffers van het Caribische eiland.

 

Stichtingen en andere organisaties

 

adres

Accion Rescate

Sentry Hillweg 13a

Ambiente Feliz

Santa Cruz 75

Animal Right Aruba

L.G. Smith Boulevard 160, Oranjestad

Bloedbank Aruba

L.G. Smith Boulevard z/n, Oranjestad

Donkey Sanctuary Aruba

Sta Lucia 4a

Op Aruba zijn honderden stichtingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), non-profit organisaties en verenigingen actief die een maatschappelijk belang dienen of een bepaald doel willen verwezenlijken.

Deze organisaties werken onder andere aan de bevordering van de milieubescherming, economische ontwikkeling of gezondheidszorg. Een deel van deze organisaties ontvangt van de Arubaanse overheid subsidies.

Politie en rechtspraak

Aruba is een van de veiligste vakantiebestemmingen van het Caribische gebied. Op de meeste eilanden in de Cariben staan om de hotels en resorts hoge hekken om de gasten te beschermen tegen potentiële gevaren. Dit soort afrasteringen zul je niet bij de Arubaanse hotels en resorts aantreffen. Bovendien zijn alle stranden op Aruba openbaar, er bestaan geen privé-stranden, dit is een unieke eigenschap binnen de eilanden van het Caribische gebied.

Aruba kent geen gebieden, wijken of straten die als no-go area zijn aan te merken. Over het gehele eiland kun je veilig over straat.

Politie

De Arubaanse politie heeft een prima reputatie. Over het algemeen zijn de dienders van de wet op het Caribische eiland vriendelijk en servicegericht. Het hoofdkantoor van de politie zetelt in Oranjestad, daarnaast zijn er nog politieposten in Savaneta, Santa Cruz, Noord, Balashi, San Nicolas, Seroe Colorado en Palm Beach.

Rechtsbestel

Het rechtsbestel van Aruba is voornamelijk op Nederlandse leest geschoeid. Aruba kent het Gerecht in eerste Aanleg, hoger beroep wordt aangetekend bij het op Curaçao gevestigde Hof.

Is er in hoger beroep een uitspraak geweest dan is het daarna nog mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege van het Koninkrijk der Nederlanden en zetelt in Den Haag.

Huis van bewaring en gevangenis

Het Korrektie Instituut Aruba (KIA) doet dienst als huis van bewaring en gevangenis op Aruba en is gevestigd in San Nicolas. Het KIA heeft een capaciteit van ruim 300 plaatsen en herbergt zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden.

Advocatenkantoren

Op Aruba zijn verschillende advocaten actief die juridische diensten leveren aan de overheid, particulieren en bedrijven, zowel in het strafrecht als privaatrecht. Naast het procederen is advisering een belangrijk deel van de werkzaamheden van de advocatuur op het Caribische eiland.

De advocatenkantoren zijn werkzaam in verschillende branches/sectoren/secties zoals: de luchtvaart, scheepvaart, consumptiegoederen, energie en natuurlijke hulpbronnen, financiële dienstverlening, overheid- en publieke sector, horeca en recreatie, vastgoed en projectontwikkeling, telecommunicatie, media en technologie.

Hierbij richten de advocatenkantoren zich op verschillende rechtsgebieden/praktijkgebieden zoals: het aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, commerciële contracten, douanerecht, energierecht, faillissementen, fusie en overname, handelsrecht, ICT- en internetrecht, ondernemingsrecht, procedures en geschillen, projectontwikkeling, scheepvaart, vastgoed, vennootschapsrecht en vervoersrecht.

 

adres

HBN Law

Beatrixstraat 38

Hese Advocaten

Dominicanessenstraat 24

Kuster Law

Beatrixstraat 7


Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

 

adres

Incasso Admin Wong

Caya Frere Johannes 11

Incassobureau Aruba N.V.

J.G. Emanstraat 120

Roos Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Windstraat 21

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

30.08 | 18:39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

...
30.08 | 18:13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

...
24.05 | 21:01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

...
23.05 | 22:12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE