Standaard pagina

WAT JE MOET WETEN

VLAG ARUBA

Werken

Aruba heeft door de jaren heen een enorme arbeidsmigratie gekend met name door de sterk opbloeiende olie-industrie. Sinds 1925 zijn er enorme hoeveelheden olie geraffineerd en overgeslagen op Aruba. Dit heeft grote groepen arbeidsmigranten uit alle delen van de wereld naar het eiland gebracht.

De olie-industrie heeft de laatste decennia qua grootste werkgever plaats gemaakt voor een gigantische toeristenindustrie. Dit heeft veel arbeidsplaatsen gegenereerd in alle takken van deze sector.

Maar niet alleen in de toeristische sector is er veel werkgelegenheid ook in andere beroepsvelden zoals de bouwsector en de ict is er doorlopend behoefte aan gekwalificeerde werknemers. Sommige arbeidskrachten treden in dienst bij bedrijven of instellingen andere werknemers worden gedetacheerd op Aruba.

Iedereen die wil gaan wonen en werken op Aruba krijgt te maken met het DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero). Het DIMAS is de organisatie op Aruba die belast is met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.

Werkgevers op Aruba verlangen vaak meertalige werknemers die onder andere de Nederlandse en Engelse taal meester zijn. Daarnaast kan het spreken van het Papiaments en Spaans erg nuttig zijn op het Caribische eiland.

In Oranjestad zijn verschillende uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars die je prima kunnen adviseren en begeleiden bij het zoeken van een passende baan op Aruba.

Eigen onderneming

Sommige Nederlanders zien zakelijke kansen en mogelijkheden op Aruba en besluiten om een eigen onderneming te beginnen op het Caribische eiland. Bij het opstarten en uitvoeren van een eigen bedrijf op Aruba komt uiteraard veel kijken.

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK) en het DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) zijn belangrijke Arubaanse instanties voor raad en advies.

Het begint met een goed onderbouwd ondernemingsplan (businessplan). Het ondernemingsplan bestaan uit verschillende onderdelen en facetten. De keuze van de rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, BV, CV, NV of maatschap), benodigde vergunningen, concurrentie analyse, marketingstrategie, financiering en de haalbaarheid van de onderneming zijn daar voorbeelden van.

Als er eenmaal een bedrijf op Aruba staat moeten er vervolgens periodiek handelingen verricht worden die niets met de primaire bedrijfsvoering te maken hebben. Te denken valt onder andere aan de loonadministratie, jaarrekeningen en belastingaangifte (loonbelasting, winstbelasting, etc.) Uiteraard is het altijd mogelijk om dit werk uit te besteden aan professionals.

Vaak is het dan ook verstandig om gedurende de start en het verdere bestaan van een onderneming op Aruba, geregeld raad en advies in te winnen bij vakmensen (accountants, administrateurs, bedrijfsadviseurs, belastingadviseurs, boekhouders, financieel adviseurs, etc.) over deze specialistische materie.

Congressen, symposia en seminars

Aruba is mondiaal gezien een geliefde plek voor het organiseren van verschillende soorten congressen, seminars, symposia, lezingen, cursussen en vergaderingen. Deelnemers aan bovengenoemde bijeenkomsten kunnen naast deze zakelijke activiteiten genieten van alle schoonheid en luxe die Aruba te bieden heeft.

De grote hotels & resorts bieden uitstekende faciliteiten waar zakelijke bijeenkomsten worden gehouden. Een van de hotels & resorts vormt zelfs de behuizing van het grootste congrescentrum (1.400 m2) van de Caraïben. Daarnaast kent het eiland nog enkele historische locaties en verschillende musea waar de congressen, seminars en symposia kunnen plaatsvinden in pittoreske entourages.

 

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars

 

adres

Gianomar Services

Fergusonstraat, Oranjestad

Tempo Aruba

Caya G.F. Betico Croes 155, Oranjestad


Accountancy en consultancy

 

adres

Caribbean Accounting & Tax Consultants N.V.

J.E. Irausquin Boulevard 20a, Oranjestad

Jet Accounting & Tax Consultant

Sabana Blanco 69f, Oranjestad

Belasting en wetgeving

De Arubaanse belastingwetgeving heeft naast wat verschillen een groot aantal overeenkomsten met die van Nederland. De Belastingdienst van Aruba (Servicio di Impuesto) is verantwoordelijk voor de belastingzaken op het Caribische eiland.

Ook het rechtsbestel is voornamelijk op Nederlandse leest geschoeid. Aruba kent het Gerecht in eerste Aanleg, hoger beroep wordt aangetekend bij het op Curaçao gevestigde Hof en cassatie wordt aangetekend bij de Hoge Raad in Nederland.

 

Onderwijs algemeen

Dagelijks volgen op Aruba duizenden kinderen, leerlingen en studenten onderwijs op de tientallen verschillende onderwijsinstellingen die het eiland rijk is. Dus als je met je gezin naar Aruba vertrekt zijn er voldoende mogelijkheden om passend onderwijs te volgen. De onderwijsstructuur op Aruba lijkt sterk op die van Nederland maar er zijn ook verschillen.

Het Nederlands is op Aruba niet de eerste taal of moedertaal, maar het onderwijs op het eiland wordt wel in de Nederlandse taal gegeven. Op Aruba zijn zowel openbare scholen als scholen waar bijzonder onderwijs wordt gegeven. Op sommige Arubaanse scholen is overigens het dragen van een schooluniform verplicht.

Kinderopvang (crèches)

Er kunnen momenten ontstaan dat ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen omdat ze bijvoorbeeld aan het werk zijn. Er zijn op Aruba verschillende mogelijkheden voor kinderopvang, het Caribische eiland kent vele kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en crèches.

Basisonderwijs (primair onderwijs)

In Nederland bestaat het primaire onderwijs uit het basisonderwijs (4-12 jaar). Op Aruba bestaat het primaire onderwijs uit het kleuteronderwijs (4-5 jaar) en het basisonderwijs (6-11 jaar) en heeft er nog geen samenvoeging van deze twee onderwijsvormen plaatsgevonden zoals in Nederland in 1986. Voor 1986 bestond het basisonderwijs in Nederland namelijk uit de kleuterschool en de lagere school.

Voortgezet onderwijs (secundair onderwijs)

Na het basisonderwijs zijn er verschillende mogelijkheden om voortgezet onderwijs te volgen op Aruba. Enerzijds kan men praktijkonderwijs volgen (EPB (Educacion Profesional Basico)) en anderzijds heeft men de keuze uit de mavo (vier jaar), havo (vijf jaar) of het vwo (zes jaar). Overigens maken de leerlingen van het voortgezet onderwijs op Aruba hetzelfde Centraal Examen (CE) als in Nederland.

Op Aruba is ook een internationale school aanwezig die voornamelijk bezocht wordt door de kinderen van expats. Het is een privéschool waar in de Engelse taal les wordt gegeven.

Middelbaar onderwijs

Na het basisonderwijs bestaat er een mogelijkheid om middelbaar onderwijs te volgen aan het Colegio EPI (Educacion Profesional Intermedio). Het Colegio EPI levert vier opleidingen: Unit Ciencia & Tecnologia (Wetenschap en Techniek), Unit Economia (Economie), Unit Hospitality & Tourism (Gastvrijheid en Toerisme) en Unit Salubridad & Servicio (Gezondheid en Dienstverlening).

Hoger onderwijs

Na het basisonderwijs bestaat er de mogelijkheid om hoger beroepsonderwijs te volgen aan het ‘Instituto Pedagogico Arubano (IPA)’. Het IPA is een lerarenopleiding voor primair en secundair onderwijs. Universitair onderwijs is te volgen aan de ‘Universiteit van Aruba (UA)’ en aan ‘The Caribbean University of Aruba’.

De Universiteit van Aruba is een relatief kleine universiteit, telt vier faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), Financieel Economische Faculteit (FEF), The Faculty of Hospitality & Tourism Management Studies en de Faculty of Arts and Science (FAS).

Speciaal onderwijs

Voor kinderen en leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn, zijn er op Aruba verschillende onderwijsinstellingen waar speciaal onderwijs wordt aangeboden.

Opleidingen, cursussen en trainingen

Daarnaast is het mogelijk om op Aruba verschillende opleidingen, cursussen en trainingen te volgen aan diverse instituten en particuliere instellingen. Zo worden ondermeer computertrainingen en cursussen in Papiaments aangeboden op het eiland.

Studie & stage

Voor studenten en stagiaires zijn er op Aruba volop mogelijkheden. Studenten kunnen aan de slag aan verschillende hogescholen en universiteiten en voor stagiaires bieden bedrijven en instellingen stageplekken.

Studie

Op Aruba is het voor studenten mogelijk om hoger onderwijs te volgen aan drie instellingen. Enerzijds aan de Universiteit van Aruba (UA) en aan ‘The Caribbean University of Aruba’ en anderzijds aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), de laatst genoemde behelst een hoger beroepsgerichte opleiding voor onderwijsgevenden. Maar er zijn ook nog andere onderwijsinstellingen waar je een opleiding kunt volgen:

Universiteit van Aruba (UA)

The Caribbean University of Aruba

Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Aruba Hotel School

Dr. Horacio Oduber Hospitaal


De Universiteit van Aruba is een relatief kleine universiteit, telt vier faculteiten en zetelt in Oranjestad.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Financieel Economische Faculteit (FEF)

The Faculty of Hospitality & Tourism Management Studies

Faculty of Arts and Science (FAS)


Iedereen die een studie wil volgen of stage wil gaan lopen op Aruba krijgt te maken met het DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero). Het DIMAS is de organisatie op Aruba die belast is met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.

Stage

Aruba is bij stagiaires een populaire bestemming om een stage te lopen. Hierbij zijn stageplaatsen in de toeristische sector favoriet maar er zijn nog veel meer andere mogelijkheden.

Op Aruba kun je bij verschillende bedrijven en instellingen stage lopen. Dat kunnen meeloop-, project-, of afstudeerstages zijn. De stageduur mag maximaal twaalf maanden bedragen en verder is het goed om je te realiseren dat na tussentijdse beëindiging van de stage je binnen een termijn van drie weken Aruba moet verlaten.

Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus die je kunnen helpen met het regelen van zo’n stage. Zij hebben de contacten met bedrijven en instellingen en kunnen een degelijk stagecontract opstellen. Verder helpen ze je bij het zoeken van een geschikte woonruimte en bieden een helpende hand als er problemen optreden.

Onderwijsinstellingen

Op Aruba zijn ongeveer 100 onderwijsinstellingen. Crèches, kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten kleuren het onderwijslandschap op het Benedenwindse Eiland.

Kinderopvang (crèches)

 Naam opvang

adres

Barney pre-school & day care

Bibito Pin

Seroe Blanco 181, Oranjestad

Piedra Plat 97a

Kinderopvang Noah

Tel: 5871317 Bubali 80

Cas Sjabururi

Sjabururi 16

Janine's speelschool

Babijn 47b, Paradera

Kiddie's crèche & speelschool

Siouxstraat 9, Oranjestad

Speelschool de wereld

Dominicanessenstraat 17, Oranjestad


Basisonderwijs (primair onderwijs)

Kleuterscholen

 

adres

Agnes Kleuterschool

Montanja 16, Noord

Anglo Kleuterschool

Madiki z/n, Oranjestad

Arubanita Kleuterschool

Weg Kustbatterij 7a, San Nicolas

Ayo Kleuterschool

Ayo 26a

Cayena Kleuterschool

Noord 6a, Noord

Fontein Kleuterschool

Weg Fontein z/n, San Nicolas

Imelda Kleuterschool

De La Sallestraat z/n, Oranjestad

Jacinta Kleuterschool

Patiastraat 19, Dakota

Mon Plaisir Kleuterschool

Schreuderstraat 1, Oranjestad

Rayo di Solo Kleuterschool

Torenstraat 2a, San Nicolas

Scol Preparatorio Arco Iris

Avesinastraat 7, Oranjestad

Scol Preparatorio Pieter Boer

Sabana Basora, San Nicolas

Scol Preparatorio Aurora

Tanki Leendert 275

Scol Preparatorio Cacique Aterima

Macuarima z/n, Santa Cruz

Scol Preparatorio Conrado Coronel

Morgenster 56d/e, Santa Cruz

Scol Preparatorio Sabana Basora

Burunbudo 13e, Sabana Basora

Scol Preparatorio Washington

Washington, Noord

Scol Preparatorio Nos Paraiso

Paradera z/n

Scol Preparatorio Tarcisius

Brazil 39b

Scol Preparatorio Kukwisa

Spaans Lagoenweg 63, Pos Chiquito

Scol Preparatorio Prome Paso

Savaneta 338a

Sint Jan Kleuterschool

Kadushi Largo 7, Santa Cruz

Trupial Kleuterschool

Santa Cruz z/n

Basisscholen

 

adres

Basisschool de Schakel

Boegoeroei 7b

Cacique Macuarima School

Macuarima z/n

Caiquetios School

Noord Cura Cabai z/n

Colegio Bon Bini

Apollostraat 1-3

Colegio Conrado Coronel

Morgenster 56d/e, Santa Cruz

Colegio Hilario Angela

Weg Fontein z/n, San Nicolas

Colegio Pariba

San Nicolas

Colegio Cristo Rey

Brazil z/n

Colegio Felipe B. Tromp

Montanja 16

Comm. Gen. Abraham de Veer School

Amalia van Solmsstraat z/n, San Nicolas

Comm. Pieter Boer Basisschool

Savaneta 391

Faith Revival basis

Rooi Afo z/n

Graf von Zinzendorfschool

Bernhardstraat 259, San Nicolas

Mon Plaisir Basisschool

Schreuderstraat 1, Oranjestad

Reina Beatrix Basisschool

George Madurostraat z/n, Oranjestad

Washington Basisschool

Washington z/n, Noord


Voortgezet onderwijs (secundair onderwijs)

Mavo

 

adres

Abraham de Veer School

Amalia van Solmsstraat z/n, San Nicolas

Avond Havo Aruba

Vondellaan z/n

Colegio San Antonio

Santa Cruz, Santa Cruz

Colegio San Augustin

Pastoor Hendrikstraat, San Nicolas

Filomena College

Weg Sero Preto 2, San Nicolas

Juliana School

George Madurostraat, Oranjestad

John Wesley College

Mons. Verrietstraat, San Nicolas

La Salle College

De La Sallestraat 2, Oranjestad

Maria College

Van Leeuwenhoekstraat 5, Oranjestad

Mon Plaisir College

Shakespearestraat, Oranjestad

Havo

 

adres

Avond Havo Aruba

Vondellaan z/n, Oranjestad

Colegio Arubano

Vondellaan 14, Oranjestad

Colegio Arubano

Weg Kustbatterij z/n, San Nicolas

Vwo

 

adres

Colegio Arubano

Vondellaan 14, Oranjestad

Colegio Arubano

Weg Kustbatterij z/n, San Nicolas

Praktijkonderwijs

 

adres

EPB Oranjestad (Educacion Profesional Basico, Oranjestad)

Pitastraat z/n, Oranjestad

EPB San Nicolas (Educacion Profesional Basico, San Nicolas)

Caya Jose Geerman z/n, San Nicolas

EPB Santa Cruz (Educacion Profesional Basico, Santa Cruz)

Santa Cruz z/n, Santa Cruz

Internationale school

 

adres

International school of Aruba

Wayaca 238a, Oranjestad


Middelbaar onderwijs

 

adres

Colegio EPI (Educacion Profesional Intermedio)

Seroe Blanco z/n, Oranjestad


Hoger onderwijs

 

adres

Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Isaac Wagenmakerstraat 11, San Nicolas

The Caribbean University of Aruba

Weststraat 47, Oranjestad

Universiteit van Aruba (UA)

J.E. Irausquinplein 4, Oranjestad


Speciaal onderwijs

 

adres

Emmaschool

Ayo, Paradera

Scol Paso pa Futuro

Uruguaystraat, Oranjestad

Scol Caiquietio

Cura Cabai, San Nicolas

Scol Dun’un Man

Piedra Plat 86b, Piedra Plat

Scol Scucha Nos

Cero Alejandro 19f, Savaneta


Opleidingen, cursussen en trainingen

 

adres

Aruba Hospitality Trades Training Center

L.G. Smith Blvd 35, Oranjestad

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Pieter | Antwoord 30.08.2017 18.13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

Jenny 30.08.2017 18.39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

Shailinder | Antwoord 23.05.2017 22.12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

Jenny 24.05.2017 21.01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

Jenny | Antwoord 07.04.2017 18.07

Dag Maureen,
Klik even op deze link met vacatures
www.indeed.nl/School-vacatures-in-Nederlandse-Antillen
Groetjes

Maureen | Antwoord 07.04.2017 14.17

Hallo ik woon in suriname en ben leerkracht wat kan ik doen om op de antillen te werken in het onderwijs

Jenny 07.04.2017 18.25

Nog sites: www.vpco.org/?page_id=14
www.beautiful-bonaire.nl/wonen/onderwijs.html
www.kgmc.nl/nl/vacatures-onderwijs/
Groetjes

Jenny 07.04.2017 18.22

Hier is nog een site waar je meer info uit kan halen. curacao.startpagina.nl/forum/topic/590341/lesgeven-in-curacao-voltijds/

Kate | Antwoord 28.01.2017 00.19

Sorry, maar de lijsten van kleuterscholen en basisscholen klopt niet. Er zijn meer kleuterscholen en veel meer basisscholen dan er beschreven zijn.

Jenny 28.01.2017 11.14

Ja Kate, weet ik. Ik moet dringend de website aanpassen maar heb tot nu toe de tijd nog niet gehad.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

30.08 | 18:39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

...
30.08 | 18:13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

...
24.05 | 21:01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

...
23.05 | 22:12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE