DIMAS

DE DIMAS

Dit doet de DIMAS

De Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdelingen, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), is vanaf 1 juli 2006 de organisatie op Aruba belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.  
Dat houdt in dat de DIMAS alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die op Aruba willen verblijven. Het kan gaan om mensen die niet op Aruba zijn geboren en die tijdelijk of voorgoed op Aruba willen werken en wonen. Maar bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten of stagiaires die hier hun studie willen volgen of hun stage op Aruba willen lopen.
De DIMAS heeft als hoofddoelstelling: "het uitvoeren van taken op het terrein van vreemdelingen waarbij wordt toegezien op een betere integratie, een restrictief toelatingsbeleid, het naleven van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU), een effectief terugkeerbeleid, een integraal asiel-, migratie-  en vreemdelingenbeleid en de aanpak van illegaliteit".

De DIMAS is een uitvoeringsorganisatie en voert het vreemdelingenbeleid uit namens het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken.

Kerntaken

De kerntaken van de DIMAS zijn:

 • Het behandelen van aanvragen om toelating en verblijf, al dan niet om te werken.
 • De vestrekking van tijdelijke verblijfsvergunningen of verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd.
 • De verstrekking van verklaringen van niet-toelatingsplichtigheid en toelating van rechtswege.
 • Het uitgeven van garantieverklaringen m.b.t. de verstrekking en verlening van visa door ambassades en consulaten in het buitenland.
 • De controle op het legaal (lang) verblijf van vreemdelingen.
 • Het doen van onderzoek bij aanvragen van onder andere inwonende dienstbodes.
 • De  controle op het kort verblijf van vreemdelingen, waaronder toeristen.
 • De uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van het naturalisatiebeleid, voor zover die tot het takenpakket van het land Aruba behoren.
 • Het voeren van een integraal vreemdelingenbeleid, m.a.w. een effectief integratie-, terugkeer- en toelatingsbeleid. 

Snel en zorgvuldig

Vreemdelingenbeleid is nodig om de instroom van vreemdelingen in Aruba goed te laten verlopen. Niet iedereen kan zomaar in Aruba verblijven, dit wordt bepaald door onder andere:

 • het land van herkomst
 • verblijfsduur op Aruba
 • reden van verblijf
 • justitiële achtergrond.             


De DIMAS toetst of elke aanvrager aan die voorwaarden voldoet. Het is in de wet (LTU) vastgelegd dat op een aanvraag binnen minstens 12 weken een antwoord moet worden gegeven. De DIMAS geeft de hoogste prioriteit aan het zich houden aan deze doorlooptermijn van een aanvraag.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

30.08 | 18:39

Dag Pieter,
Wanneer je op deze site gaat zie je de verschillende vacatures op Aruba
http://arubanieuws.nu/category/vacatures-op-aruba/
Veel succes gewenst!

...
30.08 | 18:13

Hallo,
Ik ben een docent autotechnieken uit België en wil extra info inwinnen omtrent de benodigde diploma's, certificaten,... om les te kunnen geven in Aruba.

...
24.05 | 21:01

Ik stel voor dat u mijn blog doorleest, hier staat namelijk alles in vermeld. Print onder FORMULIEREN ALGEMEEN de nodige formulieren uit en lees dit doet DIMAS

...
23.05 | 22:12

Halo,
ik ben een wiskunde docent uit Suriname.Werk al langer dan 10 jaar op de middelbare school.Mijn vrouw heeft ook dezelfde cv als ik.
hoe komen wij op ant?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE